دسـتـانـم شـایـد

 

 

 اما دلم نمی رود به نوشتن!

 

 

 این کلمات به هم دوخته شده کجا ،

 

 

 احساسات من کجا . . .

 

 

 ایـن بـار . . .

 

 

 نـخـوانـده مـرا بـفـهـم(محدثه) . . .

 

 
 
 |    نوشته شده توسط khazanp
 
   
 


می دانی؟
 
یک وقت هایی باید

رویِ یک تکه کاغذ بنویسی

تعطیل است
 
و بچسبانی پشتِ شیشه‌یِ افکارت

... ... باید به خودت استراحت بدهی

دراز بکشی

دست هایت را زیر سرت بگذاری

به آسمان خیره شوی

و بی خیال سوت بزنی

در دلت بخندی به تمام افکاری که

پشت شیشه‌یِ ذهنت صف کشیده اند

آن وقت با خودت بگویی:

بگذار منتظر بمانند

 

 
 
 |    نوشته شده توسط khazanp
 
   
 

همیشــــــه همینطــــــوره !
وقتی میخوای حرف دلــــــتو به کسی بــــــگی
یه حــــــس ، یه بــــــغض ، یه تــــــرس ، یه ... نمیدونم اسمشو چی بذارم
یه پــــــُتک که تو سرت پایین میاد و لهت میکنه !
نمیذاره مث آدم حرفتو بزنی و هی به خودت فــــــشار میاری که
آره بخدا میخوام حرف بزنما ! نه اینکه نخوام . نمیتونــــــم !
ولی کیه که باور کنه چی مــــــیگی .
و آروم آروم مــــــنزوی میشی و
تازه اونجاس که میشی یه بدخــــــت مثٍ مَن

 
 
 |    نوشته شده توسط khazanp
 
   
 

دلم تنگ شده..! اینبار برای خودم......برای خود قدیمیم دلتنگم...! زندگیم اون زمان واسه خودم بود..نه مثه حالا که همش میخوام واسه دلخوشی این و اون زندگی کنم...!

 

 
 
 |    نوشته شده توسط khazanp
 
   
 

کـــاش فقـــط یـــه نفـــر بـــود . . . کـــه

وقـــتی بغـــــض میـــکردی . . . بغلـــــت

میـــــکرد و میــــگفت: گـــــریه کنــــی

میکشـــــمتا ! ! !

 

 
 
 |    نوشته شده توسط khazanp
 
   
 

کـــاش فقـــط یـــه نفـــر بـــود . . . کـــه

وقـــتی بغـــــض میـــکردی . . . بغلـــــت

میـــــکرد و میــــگفت: گـــــریه کنــــی

میکشـــــمتا ! ! !

 

 
 
 |    نوشته شده توسط khazanp
 
   
 

با تمام مداد رنگی های دنیا
به هر زبانی که بدانی یا ندانی
خالی از هر تشبیه و استعاره و ایهام
تنها یک جمله برایت خواهم نوشت :
دوستت دارم خاص ترین مخاطب دنیا ( محدثه ) ...

 
 
 |    نوشته شده توسط khazanp
 
   
 

به هیچ کس اجازه نمی دهم جای تو بنشیند

تو که نیستی جایت خالی است


این روزها به این فکر می کنم

با چه بهانه ای جای تو را تا ابــــد خالی نگه دارم...

 
 
 |    نوشته شده توسط khazanp
 
   
 

غمگینــم... مثه عکسـی در اعلامیــــه ی ترحیـــــم !


کـــه "لـــبخنــدش" .. دیگــران را "مـی گــریـانـد" ...!

 

 
 
 |    نوشته شده توسط khazanp
 
   
 

فکــر می کــردم


در قلب تــ ـــ ـــو

محکومم به حبــس ابد!!

به یکبــاره جــا خــوردم ...

وقـــتی
زندان بان برســـرم فریاد زد:

 
هــی..

تــو


آزادیـــــ!
.
.
.


و صـــدای گامهای غریبهـــ ای که به سلـــول من می آمـــد !!..

 
 
 |    نوشته شده توسط khazanp
 
   
 

گفتمش دل ميخري.؟
پرسيدچند.؟
گفتمش دل مال توتنهابخند.
خنده اي كرد و دل ازدستم ربود.
تابه خودبازآمدم اورفته بود.
دل زدستش روي خاك افتاده بود.
ردپايي روي دل جامانده بود.

 
 
 |    نوشته شده توسط khazanp
 
   
 

 

پایان حکایتم جالبو شنیدنی نیست

((من عاشق او بودمو او عاشق او))

 
 
 |    نوشته شده توسط khazanp
 
   
 

می گویند تا شقایق هست زندگی باید کرد

من شقایق را پس از عمری جستجو یافتم

در سکوتی آرام آمد و در خانه ی قلبم نشست

دستهای سرد و مهربانش را به دیوارهای گرم قلبم کشید

دستهایش نقش محبت به دلم بخشید

نرم نرمک رویید

مثل گل های امید

باشنیدن صدای زیبایش

خون در رگانم جوشید

زندگی رخت بهار به تن پوشید

چشمه های عشق دوباره جوشید

چون آمد بهار زندگی

بهاری که می دانم تا ابد پا بر جاست

حالا دیگر شقایق همیشه اینجاست

عشق تا ابد پا برجاست ....
 

 
 
 |    نوشته شده توسط khazanp
 
   
 

تکیه به شونه هام نکن من از خودت خسته ترم ما که به هم نمی رسیم بسه

دیگه بزار برم

کی گفته به جرم عشق یه عمری پرپرت کنم حیف تو نیست کنج قفس لباس غم تنت کنم

من نه پری قصه هام نه قهرمان کتابا یه پسر گوشه نشین نه نامی فرشته ها

من عاشقم همین بس غصه نداره بی کسی قشنگی قصه ماست که ما به هم نمی رسیم

گفتم میری از خاطرم شاید فراموشت کنم شاید نداره بعد از این باید فراموشت کنمحرفای تلخیه ولی باید واقعیتو درک کرد.........عشق چیزی جز دوروغ نیست
 

 
 
 |    نوشته شده توسط khazanp
 
   
 

برایت گریه کردم و نوشتم ...

افسوس تو محبوب خیلی ها شده ای محبوب کسانیکه تنها برای جذابییتت دوست دارت شده اند.

آن چشمهایت . آن صدایت . آن ... آه هر جذابیت جسمانی که داری موجب محبوبیتت شده .

آنها چشمهای قشنگت را دیده اند اما مثل من غم آن را نفهمیده اند . آنها طنین خوش صدایت را بارها چشیده اند

اما مثل من اوج فریادت را از روح خسته ات نفهمیدند ومن وقتی عاشقت شدم که از جسمت گذشته بودم

و روحت بود که مرا جذب می کرد . روحم . همچون آشنای دیرینه ی روحت که گویی زمانی را با تو بوده وبعد مدتی جا مانده است .

چه مدت نمی دانم اما حالا دوباره تورا یافته ولی هنوزهم بدون تو..... وای گریه . امانم نمی دهد آرام وقرار ندارم مانده ام چکنم؟

جطور این عشق را به تو بفهمانم؟ برایت کلماتی را باید به زبان بیاورم که عشا ق جسمانیت قشنکتر از من بیان می کنند.

اما من برای گفتن هرکلمه بغضی را باید فرو دهم واین آهنگ صدایم را لرزان و ترحم آمیز می کند

وبرخورد تورا با من سطحی . چرا که می اندیشی با عشقی بی عمیق وسطحی روبرو شده ای

پس به ناچار سکوت می کنم وحالا تمام این سخنهارا برایت گریه کردم ونوشتم به امبد اینکه زمانی جای این اشکها را بخوانی حتی اکر

عشق روحیم را درک نکنی!
 

 
 
 |    نوشته شده توسط khazanp
 
   
 

حالم خوب است اما،سخت دلتنگ روزهایی هستم که می توانستم از ته دل بخندم 

 
 
 |    نوشته شده توسط khazanp
 
   
 

برای همه وقت هایی كه مرا به خنده واداشتی.

برای همه وقت هایی كه به حرف هایم گوش دادی.

برای همه وقت هایی كه به من جرات و شهامت دادی.

برای همه وقت هایی كه مرا در آغوش گرفتی.

برای همه وقت هایی كه با من شریك شدی.

برای همه وقت هایی كه با من به گردش آمدی.

برای همه وقت هایی كه خواستی در كنارم باشی.

برای همه وقت هایی كه به من اعتماد كردی.

برای همه وقت هایی كه مرا تحسین كردی.

برای همه وقت هایی كه باعث راحتی و آسایش من بودی.

برای همه وقت هایی كه گفتی "دوستت دارم"

برای همه وقت هایی كه در فكر من بودی.

برای همه وقت هایی كه برایم شادی آوردی.

برای همه وقت هایی كه به تو احتیاج داشتم و تو با من بودی.

برای همه وقت هایی كه دلتنگم بودی.

برای همه وقت هایی كه به من دلداری دادی.

برای همه وقت هایی كه در چشمانم نگریستی و صدای قلبم را شنیدی.به خاطر همه ی این ها هیچ وقت فراموش نكن كه :

لبخند من به تو یعنی " عاشقانه دوستت می دارم "

آغوش من همیشه برای تو باز است.

همیشه برای گوش دادن به حرفهایت آمادگی دارم.

همیشه پشتیبانت هستم.

من مثل كتابی گشوده برایت خواهم بود.

فقط كافی است چیزی از من بخواهی ,
بلافاصله از آن تو خواهد شد.

می خواهم اوقاتم را در كنار تو باشم.

من كاملا به تو اطمینان دارم و تو امین من هستی.

در دنیا تو از هركسی برایم مهم تر هستی.

همیشه دوستت دارم چه به زبان بیاورم چه نیاورم.

همین الان در فكر تو هستم.

تو همیشه برای من شادی می آوری به خصوص وقتی كه لبخند بر لب داری.

من همیشه برای تو اینجا هستم و دلم برای تو تنگ است.

من هنوز در چشمانت گم شده هستم.

تو در تمام ضربان های قلبم حضور داری.
 

 
 
 |    نوشته شده توسط khazanp
 
   
 

از همه گذشتم به خاطر تو ، چشمهایم را بر روی همه بستم به عشق چشمهای تو
دیگر قلبم را به کسی ندادم به هوای داشتن یکی مثل تو
گفتم حالا که عهدی بستم و عهدی با من بستی ، وفادار بمانم و عشقم را به تو ثابت کنم
گفتم حالا که دوستت دارم و تو نیز گفته ای که مرا دوست داری تا نفس دارم با تو بمانم
روزها گذشت… روز و شبم با عشق و محبت های پوچت گذشت
من میگفتم از رویاهایم ، تو میخندیدی به آرزوهایم!
درد دلهای بی جواب ، چند شب است نیامده به چشمهای خواب ، عشق اینگونه جواب مرا داد ، تو به من پشت کردی و همان دلخوشی های پوچت، زندگی ام را بر باد داد!
یک روز میرسد قلبت را میشکنند ، تنها میمانی ، پشیمان میشوی ، در به در کوچه و خیابان میشوی و در حسرت روزهای با من بودن میمیری….
 

 
 
 |    نوشته شده توسط khazanp
 
   
 

عجب دنیاییه!!

عجب دنياييه !!!

قلبه منه ...

واسه منه ...

تو سينه منه ...

اما ...

واسه تو ميزنه ...
 

 
 
 |    نوشته شده توسط khazanp
 
   
 

گاهی وقتها دلم میخواهد بگویم: من رفتم ؛ باهات قهرم ، دیگه تموم ! دیگه دوستت ندارم ..... وچقدر دلم میخواهد بشنوم: کجا بچه لوس !؟ غلط میکنی که میری ..... مگه دست خودته ؟ رفتن به این راحتی نیست ! اما .... نمیدانم چه حکمتیست که آدمی ؛ همیشه اینجور وقتها میشنود : به جهنم....

 
 
 |    نوشته شده توسط khazanp
 
   
 

فراموش کردنت
زیاد هم سخت نیست !
فقط کافیه دراز بکشم....
.... چشم هام رو ببندم
و برای همیشــــــــه
.
.
.
.

بمیرم

 

 
 
 |    نوشته شده توسط khazanp
 
   
 

ای خدا تو بگو

 

چرا ؟

 

چرا شکستن دل پیگرد قانونی ندارد؟

 
 
 |    نوشته شده توسط khazanp
 
   
 

آهسته گفت:

 "خدا نگهدارت"

در را بست و رفت

آدم ها چه راحت مسوليت خودشان را

به گردن خدا  مي اندازند...

 
 
 |    نوشته شده توسط khazanp
 
   
 

من که میدانم به دنیا اعتباری نیست

بین مرگ وزندگی قول وقراری نیست

من که میدانم عجل ناخواسته می آیدوراه فراری نیست

پس چرایادت نباشم

 
 
 |    نوشته شده توسط khazanp
 
   
 

رفیق نیمه راه .اصلاً مرا یادت هست؟یا نه، فقط این منم که نگفتنی هایم را می نویسم؟

چه روزگار غریبی است و چه احساسی غریب تر"تو" دیگر در شعرهایم "او" شده ای و من .... لابلای این سطرهای نمناک سرگردانم به دنبال تو می گردم و پیدایت نمی کنم .شاید هم من بی دلیل میان شعرهایم تو را جستجو می کنم.

تو که بی معرفت نبودی .راه ما تمام نشد که رفتی، کجای این دنیای وحشی دنبال ات بگردم؟ کدام شب طولانی را با چشمهای تو خواب رنگی ببینم؟فراموش کردن تو هنر می خواهد و من بی هنر ترین انسانم.

غم مخور همانی میشوم که تو می خواستی . آرام و ساکت...

این روزها پر از سکوتم ، اما سکوتم پر از حرف است .حرفهایی که جز با زبان سکوت و نگاه نمیتوانم بگویم.

اگر تمام کلمات دنیا راهم برایت بنویسم باز هم مرا نمیفهمی...چون ندیدی چشمهایم چقدر مات شده این روزها ... به روی گریه نمی آورم که شب است ...چقدر حماقت میخواهد که آدمی نا امید شود ...

       
چه ساده بودم من ...فکر میکردم آنقدر بزرگ شده ام که گریه را از یاد برده ام ،فکر میکردم آنقدر سخت شده ام که هیچ زمین خوردنی نمیتواند مرا بشکند، فکر میکردم به هرچه حرف تلخ و نگاه تلخی و طعنه ی تاریک آنقدر عادت کرده ام که میتوانم لبخندی از سر بی قیدی بزنم و در دل بگویم "این نیز بگذرد "

فکر میکردم احمقانه ترین کار دنیا انصراف دادن از ادامه ی راه زندگی است .


فکر میکردم هیچ بن بستی نمیتواند مرا از ادامه ی راه منصرف کند و هیچ گاه، هیچ گاه از ادامه دادن انصراف نخواهم داد .فکر میکردم اگر به بن بستی برخوردم از بیراهه میروم ...اما میروم ،  فکر میکردم آنقدر قوی شده ام که کوله بارم را زمین نگذارم و اگر لازم شد کوله ی مسافر خسته ای را نیز بر دوش گیرم .

فکر میکردم خدایی دارم که همین نزدیکیست ...آنقدر نزدیک که حرفهای دلم را نیز میشنود ،فکر میکردم خدایی دارم که هیچ گاه ،هیچ گاه با من قهر نمیکند.

فکر میکردم خدایی دارم که اگر برایش گریه کنم دلش میگیرد.

اما فهمیدم آنقدر دلم کودک است که میتوانم یک شبِ سیاه را تا صبح گریه کنم . فهمیدم یک نفر هست که نگاه  و طعنه ی تلخش مرا میشکند ...مرا به راحتی شیشه میشکند ،خرد میکند . فهمیدم یک شبه آنقدر کودک شده ام که با هر حرف نادرستی بغض میکنم و روزها شکسته میمانم.

فهمیدم خدایم آنقدر دور است که نمی بینمش ، فهمیدم اگر دریا دریا اشک بر دامنش بریزم حتی گرمی دستانش را بر روی سرم حس نمیکنم . فهمیدم انصراف از ادامه ی زندگی احمقانه ترین کار دنیا نیست ...من هم ممکن است از ادامه انصراف دهم . 

فهمیدم گاهی تنها یک راه پیش رو داری و اگر به بن بست برسی هیچ بیراهه ای نمیتواند تو را به مقصد برساند، فهمیدم گاهی ترس از بیراهه ها و هر آنچه که نمیتواند خوب باشد قدرت رفتن را ...قدرت ادامه دادن را میگیرد

فهمیدم زودتر از حد انتظارم خسته میشوم ...آنقدر خسته که زانوانم خم میشود و به زمین میخورم. شبی آرزو کردم همه چیز تمام شود ، به هر قیمتی...میفهمی؟! هرقیمتی ... اما انصراف هم جسارت میخواست که من نداشتم ...پس ماندم و تنها آرزو کردم که شب بخوابم و صبح زود ... 

خیلی حرفها تا لبه ی پرتگاه ذهنم آمدند و چند قدم مانده تا لبه دوباره آرام آرام برگشتند بی آنکه سقوط کنند همانجا ماند و وقتی لایه ای از غبار زمان رویشان نشست وکمی کدر شدند رفتند که فراموش شوند …یا چه میدانم شاید رفتند گوشه ای نشستند تا روزی دیگر غبارشان را پس بزنم و خوب بهشان فکرکنم و سکوت جای همه شان راگرفت.  اصلا چه ربطی میان نوشتن های من و بودن های تو هست که از نبودنت مینویسم؟ 

وقتی دستانت در حسرت دستانیست که فاصله اش تا تو سه نقطه است از همیشه تنها تری.

میدانی نوش دارو بعد مرگ سهراب یعنی چه؟ یعنی دل میگیرد و تو نیستی ...یعنی دل من پر از حرف است و حرفها آنقدر همانجا میمانند که در من حل میشوند ...یعنی صدای تو که می آید تنها حال غریبه ای را میپرسم که آن طرف خط نشسته ونمیداند این طرف همه ی لبخند ها زورکی است ...یعنی صدای بوق تلفن میگوید کسی آن طرف خط نیست و من تازه بیاد می آورم چقدرحرف درپستوی دلم بود 

نه ! نترس چیزی از این گلایه ها را نخواهی شنید که مبادا خاطر این روزهایت آشفته شود... قصد رفتن هم ندارم ...از فرار خسته ام بگذار هرکه میخواهد بیاید، هر که میخواهد برود ...وهیچگاه نفهمد چشمی تر شد . 

خودم بریده بودم ...خودم دوخته بودم و حالا ذره ذره میشکافم آن پیراهن آبی را که به رنگ رویا دوخته بودم و به تن باور هایم کرده بودم ...  سرد است ...ذهن من، قلب تو ... نه اینکه شکسته باشم ..نه! اما عریانم ...و عجیب میلرزم ! راه میروم و فکر میکنم ...فکر میکنم و شخم میزنم زمین مرده ی ذهنم را ...تکه تکه های دیروز را از زیر خروارها خاطره بیرون میکشم ... 

هرچقدر این کتاب را زیر و رو کنم داستان دیگری از لابلای کلماتش بیرون نخواهد ریخت ...باورش میکنم! باید فصلی نو را شروع کنم ...اما نمیتوانم!!! نبودن هایت را هم نشمردم … دارد حکایت دل و دیده باورم میشود ... 

کجای این روزهای پر از سکوتی؟ چه میکنی؟ نشسته ای و به چشمهایی که بیقرارت کرد فکر میکنی یا همان باریکه راهی را که از دلت به دلم کشیده بودی را هم بسته ای؟

نمیدانم چرا از همه نامحرم ترشده ای! میدانی …نشسته ام و به اینجا فکر میکنم…به اینجایی که آدم تنهاست یا شاید به آدمی که اینجا تنهاست" اگر آدم باشد " 

همه میگویند تنهایی ام از جنس تنهایی آدم نیست" من از دل سپردگان هیچ مکتبی نیستم ...و خوب میدانم این آدم را ویران میکند . جایی دارم که نمیدانم کجاست ،آنجا که نه گنبد طلا دارد و نه چاه و نه ضریح چیزی در درونم ... خدایی را صدا زدم که خودم میشناسمش نه خدایی که بین صفحات کتاب میگذارند و از عذابش مینویسند 

روزهای دلتنگ وکش داریست...

میتوانم لحظه لحظه ی بودنم را در نبودنهای طولانیت تباه کنم ... میدانم ..میدانم ...دست دلم رو شده ...اما سخت است به باختن اعتراف کنم ... باور کن نگاه کردن به چشمهای شکسته ی بازنده سخت است چه برسد به این که آن بازنده خودت باشی و دیوارها همه آینه! 

فکرم این روزها به هرجا میرود ...به هرجا که تو در آن نباشی میرود!  نگاهم نیز این روزها مانند فکرم هرزه شده ...به هرچشمی زل میزند... اما  برای پیداکردن تو ...برای گم کردن خودم ... اما میدانم، تلاش بیهوده ایست.

من حساب و کتاب نمیدانم ...نمیخواهم نبودن هایت را بشمارم ...تنها میخواهم بگذرند و من نفهمم ...و آنقدر گمت کنم که تا خودت نخواهی هیچگاه پیدایت نکنم ..اما مگر میشود با این همه ردپا گمت کرد؟! 

نگاهت چه رنج عظیمی است، وقتی به یادم می آورد که چه چیزهای فراوانی را هنوز به تو نگفته ام...  گاهی با سی و دو حرف و حتی فریادی که تا عرش میرود کسی حرفت را نمیفهمد،اصلا نمیشنود وگاهی...

چه ساده بودم من ...این روزها پر از سکوتم ، اما سکوتم پر از حرف است .حرفهایی که جز با زبان سکوت و نگاه نمیتوانم بگویم. 

 روزهای دلتنگ و کش داریست ...بهتر است بگویم شب های دلتنگ و کش دار... شب هایی که نمی دانم چرا صبح نمی شوند!!!

 
 
 |    نوشته شده توسط khazanp
 
   
 

خداحافظ برو عشقم برو که وقت پروازه
 
برو که ديدن اشکات منو به گريه ميندازه
 
نگاه کن آخر راهم نگاه کن آخر جادست
 
نميشه بعد تو بوسيد نميشه بعد تو دل بست
 
منو تنها بذار اينجا تو اين روزاي بي لبخند
 
که بايد بي تو پرپرشه که بايد از نگات دل کند
 
حلالم کن اگه ميري اگه دوري اگه دورم
 
اگه با گريه ميخندم حلالم کن که مجبورم
 
نگو عادت کنم بي تو که ميدوني نميتونم
 
که ميدوني نفسهامو به ديدار تو مديونم
 
فداي عطر آغوشت برو که وقت پروازه
 
برو که بدرقه داره منو به گريه ميندازه
 
برو عشقم خداحافظ برو تو گريه حلالم کن
 
خداحافظ برو اما حلالم کن حلالم كن

 
 
 |    نوشته شده توسط khazanp
 
   
 

خنده هاى زوركى

اشكاى يواشكى

شب وروزى بى هدف

لحظه هاى الكى

ساعتاى پرسوال

دلخوشى ها تو خيال

حسرت پرنده اى

كه نداره پرو بال
 

دلم گرفت از اين روزا

ازاين روزاى بى نشون

ازاين همه دربه درى

ازگردش چرخ زمون

دلم گرفت از آدما

ازآدماى مهربون

ازاين مترسكاى پست

ازهمدلاى همزبون

توهم كه بى صدا شدى

آهاى خداى آسمون

آهاى خداى عاشقا

تويى فقط دلخوشيمون

آره دلم خيلى پره

ازغماى رنگاوارنگ

از جملۀ دوست دارم

دروغاى خيلى قشنگ

دلم گرفت از اين روزا

از آدماى مهربون

 از تو كه با ما نبودی

    ازاون خداى آسمون

 
 
 |    نوشته شده توسط khazanp
 
   
 

یکنفر در همین نزدیکی ها
چیزی
به وسعت یک زندگی برایت جا گذاشته است ...
خیالت راحت باشد
آرام چشمهایت را ببند
یکنفر برای همه نگرانی هایت بیدار است
یکنفر که از همه زیبایی های دنیا
تنها تو را باور دارد ...

 
 
 |    نوشته شده توسط khazanp
 
   
 

یکنفر در همین نزدیکی ها
چیزی
به وسعت یک زندگی برایت جا گذاشته است ...
خیالت راحت باشد
آرام چشمهایت را ببند
یکنفر برای همه نگرانی هایت بیدار است
یکنفر که از همه زیبایی های دنیا
تنها تو را باور دارد ...

 
 
 |    نوشته شده توسط khazanp
 
   
 

اگر نرفته بودی

هیچ گاه نمی دانستم

دلتنگی

یعنی چه؟؟؟

"دلتنگی ام را به تو مدیونم"

 

 با این که پیشمه ولی دلم براش تنگ میشه.... اخه خیلی عوض شده ....خیلی ....

دیگه اونی که من با تموم وجودم عاشقش بودم نیس....

دارم دیوونه میشم اخه چرا اینقدر عوض شده؟؟؟ 

 
 
 |    نوشته شده توسط khazanp
 
http://up.iranblog.com/images/1lehs60y79hyqmrt5oc.jpg

javahermarket

 

pctfx3.3

Lonely Girl Template

Interactive Multimedia CD Catalogue گروه طراحي چندرسانه اي وبلاگ رسانه گشت و گذار در دنياي رسانه هاي ديجيتال Medium Blog - Digital Media World قالبهاي رايگان سايت و وبلاگ Advanced Persian Blog Templates

اطلاعات مربوط به كارگاه طراحي قالب: Professional Web Site Design Center Template Design Workshop, دانلود قالب هاي وبلاگ Template Design Workshop, جزئيات قالب هاي رايگان Template Design Workshop, وبلاگ كارگاه طراحي قالب Template Design Workshop, جستجوي قالب هاي وبلاگ Template Design Workshop, تماس با كارگاه طراحي قالب Template Design Workshop, درباره كارگاه طراحي قالب

اطلاعات مربوط به گروه طراحي چندرسانه اي: Web Development Department - Multimedia Design Group , بخش توسعه وب - گروه طراحي چند رسانه اي Web Designing Department - Multimedia Design Group , بخش طراحي وب - گروه طراحي چند رسانه اي Multimedia Designing Department - Multimedia Design Group , بخش طراحي چند رسانه اي - گروه طراحي چند رسانه اي Blog - Multimedia Design Group , وبلاگ - گروه طراحي چند رسانه اي

اطلاعات مربوط به تكنوراتي: pictofxt Farsi Blog برنامه نویسی تحت وب

ثبت سایت دامنه فارسی لینوکس سرور

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد